Informacje ogólne:

 • nauka w szkole trwa 3 lata;
 • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się  w szkole, natomiast przedmiotów zawodowych – na miesięcznych kursach poza szkołą;
 • następnie można kontynuować naukę albo jako fachowiec podjąć pracę w każdym zakładzie pracy w  swojej dziedzinie.
 • Polecamy zawody:
 • sprzedawca,
 • mechanik samochodowy,
 • ślusarz,
 • lakiernik,
 • fryzjer,
 • cukiernik
 • oraz w dowolnym zawodzie zgodnym z wykazem zawodów.
 • Ważne:
 • Aby kształcić się w Branżowej Szkole I Stopnia, należy podpisać umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.

(szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły)