HYMN I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA WE WSCHOWIE

HYMN ZAPIS NUTOWY

HYMN – POSŁUCHAJ

Muzyka i słowa: Marek Jarosz

A                                              E

Wszystkich nas uczniów to zaszczyca,

A

Że się uczymy w sił mozole

E

W I-szym Zespole Szkół Staszica

A   E  A

O takiej marzyliśmy szkole.

fis                                     Cis7

Bo w naszej szkole duch patrona,

fis                                   Cis7 fis

Który w dziedzinach wielu słynął,

E7                                   A

Już niejednego z nas przekonał,

E7

Że wschowski „Staszic” się rozwinął.

Byli stolarze, mechanicy,

Szewcy, drzewiarze, metalowcy,

Dziś pośród nas informatycy,

Ekonomiści i handlowcy.

Chcemy tej szkole przynieść sławę,

Wydając owoc edukacji,

Znajdując czas tu na zabawę

Oraz przeróżnych moc atrakcji.

A7                                   D

Chcemy w „Staszicu” szukać wiedzy,

E                         A

Praktyki i umiejętności.

A7                                   D

Dziś zaśpiewajmy wraz, koledzy,

E                                A   E  A

Że w naszych sercach duma gości.