Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie. W skład obecnego Zarządu wchodzą :

Przewodniczący Samorządu: Arkadiusz Pawłowski
Zastępca przewodniczącego: Marika Antoniuk
Skarbnik: Katarzyna Piasecka


Współdziałamy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, organizując akcje charytatywne typu zbiórki pieniężne dla potrzebujących oraz włączając się w szczytne działania, np. Szlachetna Paczka. Staramy się aktywizować młodzież, organizując rokrocznie wiele szkolnych akcji oraz dni tematycznych, np. Dzień Krawata czy Walentynki. Samorząd Uczniowski współdziała w swoich działaniach z Dyrekcją Szkoły oraz Kadrą Nauczycielską.