Jako jedna z 1200 szkół w Polsce uczestniczymy w projekcie dla szkół należących do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „ESA dla OSE” .

Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) jest realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) i angażuje nauczycieli oraz uczniów do działań o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze. Wspólną, bo wszyscy potrzebujemy powietrza, aby żyć, zdrowo się rozwijać i realizować swoje pasje.

W ramach projektu na terenie szkoły został zainstalowany miernik jakości powietrza i tablica LED do wyświetlania wyników pomiaru. Nauczyciele i uczniowie na bieżąco mogą śledzić jakość powietrza
w okolicy swojej placówki. Z danych pomiarowych korzystać mogą też rodzice i społeczność lokalna.

Co 5 minut na monitorze wyświetlany jest uśredniony wynik pomiarów.       

Pod tym linkiem możecie dowiedzieć się jak działa miernik:      
 https://www.youtube.com/watch?v=guxrTzO2HyY

Aktualne dane z miernika możecie sprawdzić bez wychodzenia z domu pod linkiem: https://esa.nask.pl/szkola/id/2182

Kluczową częścią projektu są działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców), których najważniejsze cele to:

– podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców na temat smogu,

– zwiększenie  poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,

– nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji (podczas szkoleń, które mieliśmy) wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych.

Podczas prowadzonych z uczniami zajęć upowszechniamy tę wiedzę i pomagamy naszej młodzieży oraz społeczności lokalnej w dostrzeżeniu i zrozumieniu problemów, mających bardzo duży wpływ na jakość życia.

Każdy z nas, indywidualnie w domowym zaciszu również może pogłębić wiedzę o smogu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w poniższych linkach.

Filmik „Cały ten smog” https://www.youtube.com/watch?v=GgF-fvWyj7A

Materiały dla rodziców:

Materiały dla uczniów:

Smogowe grafonotki  to świetny sposób na pokazanie skąd się bierze smog. Ich autorką jest pani Monika Stasiuk, nauczycielka geografii w szkole w Legionowie.