1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.   Msza święta w Klasztorze Ojców Franciszkanów.
Uroczyste rozpoczęcie w szkole  
01.09.2022r.   godz. 8.00 godz. 9.00

2.Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023. Analiza wyników maturalnych i egzaminów zawodowych.15.09. 2022r. czwartek
godz. 1530

3.
Zebrania ogólne rodziców klas maturalnych na temat egzaminów maturalnych i zawodowych. Zebranie wszystkich klas z wychowawcami, wybór rad klasowych. Posiedzenie Rady Rodziców /wybór RR i zebranie nowo wybranego zarządu RR/  
21.09.2022r. środa godz. 1600

godz. 1700 godz. 1800
4.Obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  14.10.2022r. piątek 
5.Rada szkoleniowa         
Analiza wejścia. Losy absolwentów.  
27.10.2022r. godz. 1530
6.Obchody Święta Niepodległości.  10.11.2022r. czwartek
7.Zebranie z rodzicami  – informacja  o zagrożeniach. 

17.11.2022r. 
godz. 1700-1830
8.Rada klasyfikacyjna za I półrocze . Procedury – egzamin zawodowy.

21.12.2022r. 
godz. 1530
 
9.Koniec I semestru .  22.12.2022r.
10.Zimowa przerwa świąteczna.23.12.2022r. – 31.12.2022r.
11.Rada analityczna za I półrocze.12.01.2023r. godz. 1530
12. Zebrania z rodzicami.19.01.2023r. godz. 1700  
13.Egzamin zawodowy: sesja zimowa. Część pisemna Część praktyczna  Formuła  2017 / 2019 10.01 /       9-21.01.2023
10-14.01 /   9-21.01.2023
 
14.Studniówka.  28.01.2023r.
15.FERIE ZIMOWE.  30.01-12.02.2023r.
16.Rada szkoleniowa.  9.03.2023r.
godz. 1530
17.Zebrania z rodzicami klas maturalnych – informacja o zagrożeniach.23.03.2023r godz. 1700
18.Rekolekcje04.2023r.  

19.Wiosenna przerwa świąteczna .6.04.2023r. – 11.04.2023r.
20.Rada szkoleniowa – procedury maturalne  13.04.2023 r. godz. 1530
21.Wystawienie ocen w klasach maturalnych 

21.04.2023r. piątek
22.Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. 
Procedury egzamin maturalny
25.04.2023r. wtorek
godz. 1530
23.Zakończenie roku w klasach maturalnych.  28.04.2023r. godz. 1000
24.Matura
– część pisemna
– część ustna  
  04.05.-23.05.2023r.
10.05 – 23.05.2023r.
25.Staszicjada i Dzień Sportu Szkolnego30.05.2023r.  
26.Procedury egzamin zawodowy.  18.05.2023r. godz. 1530
27.Zebranie z rodzicami – zagrożenia.18.05.2023r. godz. 1700-1830
28.Wystawianie ocen rocznych.16.06.2023 piątek  
29.Rada klasyfikacyjna19.06.2023r. poniedziałek, godz. 15.30
30.Egzamin zawodowy, sesja letnia, Część pisemna Część praktycznaFormuła 2017 / 2019
2.06.2023r /1-18.06.2023
2-7.06.2023 /1-18.06.2023


31.Uroczyste zakończenie roku szkolnego.  23.06.2023r.
32.Rada podsumowująca rok szkolny 2022/2023.  27.06.2023r. godz. 900
33.Ferie letnie24.06.2023r. – 31.08.2023r.

Harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych:
I półrocze: 1 września – 22 grudnia 2022r.
II półrocze: 02 stycznia 2023r. – 28 kwietnia 2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 31.10.2022r.                                      Poniedziałek przed Świętem Zmarłych
  2. 10.01.2022r.                                      Egzamin zawodowy
  3. 04-05, 08-09.05.2023r.                      Egzaminy maturalne
  4. 02.06.2023r.                                      Egzamin zawodowy
  5. 09. 06.2023r.                                     Piątek po Bożym Ciele