KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.   Msza święta w Klasztorze Ojców Franciszkanów. Uroczyste rozpoczęcie w szkole klasy I, II – wszystkie typy oraz III BSIS. Uroczyste rozpoczęcie w szkole klasy III, IV LO i Technikum.01.09.2021r.   godz. 8.00 godz. 9.00 godz. 10.00
2.Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. Analiza wyników maturalnych i egzaminów zawodowych. Losy absolwentów.15.09. 2021r. środa godz. 1530
3.  Zebranie ogólne rodziców klas I BSIS i maturzystów. Zebranie wszystkich klas z wychowawcami, wybór rad klasowych. Posiedzenie Rady Rodziców /wybór RR i zebranie nowo wybranego zarządu RR/16.09.2021r. czwartek godz. 1700 godz. 1800 godz. 1830
4.Obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.13.10.2021r.
5.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.14.10.2021r.
6.Rada szkoleniowa – ODN Zielona Góra. Analiza wejścia.21.10.2021r. godz. 1530
7.Powiatowe obchody Święta Niepodległości.11.2021r.
8.Zebranie z rodzicami – maturzyści informacja o zagrożeniach. Dla pozostałych klas konsultacje.18.11.2021r. godz. 1700-1830
9.Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych Procedury – egzamin zawodowy. Zebranie z rodzicami – zagrożenia16.12.2021r. godz. 1530 godz. 1700 – 1830
10.Koniec I semestru dla klas maturalnych.17.12.2021r.
11.Zimowa przerwa świąteczna.23.12.2021r. – 31.12.2021r.
12.Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych06.01.2022r.
13.Egzamin zawodowy: sesja zimowa, Formuła 2017, 2019. Część pisemna Część praktyczna  11.01. – 15.01.2022r. 10.01.– 06.02.2022r.
14.  Rada klasyfikacyjna. Konsultacje dla rodziców.13.01.2022r. godz. 1530 godz. 1700 – 1830
15.Koniec I semestru.14.01.2022r.
16.Rada analityczna.10.02.2022r. godz. 1530
17.Studniówka.14.01.2021r.
18.FERIE ZIMOWE.17.01-30.01.2022r.
19.Rada szkoleniowa.10.03.2022r. godz. 1530
20.Zebranie z rodzicami – maturzyści informacja o zagrożeniach. Dla pozostałych klas konsultacje24.03.2022r godz. 1700– 1830
21.Rekolekcje.04.2022r.
22.Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne14.04.2022r. – 19.04.2022r.
23.Wystawienie ocen w klasach maturalnych22.04.2022r.
24.Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Procedury egzamin maturalny26.04.2022r. godz. 1530
25.Zakończenie roku w klasach maturalnych – Uroczysta Akademia29.04.2022r. godz. 1000
26.Matura – część pisemna04.05.-20.05.2022r.
27.Dni wolne od zajęć dydaktycznych -matura04-05-06. 05.2022r.
28.Staszicjada04.2022r.
29.  Procedury egzamin zawodowy. Zebranie z rodzicami /zagrożenia/.19.05.2022r. godz. 1530 godz. 1700-1830
30.Dzień Dziecka – dzień sportu szkolnego.1.06.2022r.
31.Rada klasyfikacyjna20.06.2022r. godz. 15.30
32.Egzamin zawodowy, sesja letnia, Formuła 2017, 2019 Część pisemna Część praktyczna  2-21.06.2022 r. 1.06. – 06.07.2022r.
33.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.21.06.2022r.
34.Uroczyste zakończenie roku szkolnego.24.06.2022r.
35.Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022.30.06.2022r. godz. 900
36.Ferie letnie27.06.2022r. – 31.08.2022r.

Harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych:
I półrocze: 1 września – 17 grudnia 2021r.
II półrocze: 20 grudnia 2021r. – 29 kwietnia 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
15.10.2021r. – Piątek po Dniu Edukacji Narodowej
04-05-06.05.2022r. – Egzaminy maturalne
21.06.2022r. – Egzaminy zawodowe