DYREKTOR NACZELNY

mgr Piotr Wieland

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Kycej

mgr Beata Wasyliszyn

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Robert Pluta


Sekretariat
Lidia Nowicka
Katarzyna Orłowska

Język polski
mgr Ewa Barylska
mgr Aleksandra Kotowska
mgr Marlena Warzecha

Język angielski
mgr Katarzyna Golińska
mgr Ewa Markiewicz
mgr Paulina Bajończak
mgr Joanna Urbanowicz
mgr Aneta Gryc-Łojko
Karolina Jurgawka

Język niemiecki
mgr Agata Dziekańska
mgr Beata Wasyliszyn

Matematyka
mgr Renata Bednarczyk
mgr Barbara Kolan
mgr Magdalena Kycej
mgr Marlena Sotniczuk

Fizyka
mgr Kornelia Aleksandrowicz
mgr Barbara Przybecka

Chemia
mgr Kornelia Aleksandrowicz
mgr Katarzyna Szczepaniak

Biologia
mgr Bożena Jankowiak

Geografia
mgr Arkadiusz Prętki
mgr Barbara Przybecka

Historia
mgr Dariusz Palicki
mgr Andrzej Kulus

WOS
mgr Dariusz Palicki
mgr Andrzej Kulus
mgr Magdalena Jankowska – Filipek

Historia i teraźniejszość
mgr Dariusz Palicki
mgr Andrzej Kulus

Wiedza o kulturze
mgr Marek Jarosz

Przedmioty ekonomiczne
mgr Aleksandra Przylepa
mgr Robert Pluta
mgr Magdalena Naskrent
mgr inż. Beata Galusik
mgr Iwona Birecka


Informatyka

mgr Marcin Usielski
mgr Stanisław Blask
inż. Małgorzata Żak – Krzyżanowska
mgr Krzysztof Rękoś
mgr Maciej Aleksandrowicz
inż. Sylwester Zgrzeblak

Wychowanie fizyczne
mgr Lidia Konieczna
mgr Radosław Konieczny
mgr Jakub Chałupka
mgr Mariusz Wrotkowski
mgr Miłosz Majchrzak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Rzepka
mgr Piotr Wieland

Przedmioty zawodowe
mgr inż. Barbara Gromek
mgr Aneta Małucka
mgr Magdalena Jankowska – Filipek
mgr inż. Aldona Szymańska
inż. Tomasz Barć
mgr inż. Krzysztof Grabka
mgr Magdalena Naskrent
Karolina Jurgawka
mgr Sylwester Zgrzeblak
mgr Jarosław Łasek
mgr inż. Marta Przywecka

Bezpieczeństwo publiczne
mgr Radosław Rzepka
mgr Krzysztof Rękoś

Przygotowanie wojskowe
mgr Radosław Rzepka

Religia
mgr Maciej Aleksandrowicz
mgr Krzysztof Rękoś
mgr Witold Grabowski

Plastyka
mgr Robert Markowski

Doradca Zawodowy
mgr inż. Beata Galusik

Pedagog
mgr Marek Jarosz
mgr Barbara Tarka – Powęska

Psycholog
mgr Ida Lis