DYREKTOR NACZELNY

mgr Piotr Wieland

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Kycej

mgr Beata Wasyliszyn


Sekretariat
Lidia Nowicka
Katarzyna Orłowska

Język polski
mgr Honorata Depa
mgr Ewa Barylska
mgr Bernadeta Ruszczak-Lasota

Język angielski
mgr Katarzyna Golińska
mgr Ewa Markiewicz
mgr Paulina Bajończak
mgr Joanna Urbanowicz
mgr Aneta Gryc-Łojko

Język niemiecki
mgr Agata Dziekańska
mgr Beata Wasyliszyn
mgr Agnieszka Rogozińska

Matematyka
mgr Renata Bednarczyk
mgr Barbara Kolan
mgr Magdalena Kycej
mgr Marlena Sotniczuk
mgr Anna Chudzik

Fizyka
mgr Kornelia Aleksandrowicz
mgr Barbara Przybecka

Chemia
mgr Katarzyna Szczepaniak

Biologia
mgr Katarzyna Szczepaniak
mgr Karolina Knop

Geografia
mgr Arkadiusz Prętki
mgr Barbara Przybecka

Historia
mgr Dariusz Palicki
mgr Andrzej Kulus
mgr Honorata Depa

WOS
mgr Dariusz Palicki
mgr Andrzej Kulus

Wiedza o kulturze
mgr Marek Jarosz

Przedmioty ekonomiczne
mgr Alina Okoniewska
mgr Aleksandra Przylepa
mgr Jadwiga Hartman
mgr Robert Pluta
mgr Magdalena Naskrent
mgr inż. Beata Galusik


Informatyka

mgr Marcin Usielski
mgr Stanisław Blask
inż. Małgorzata Żak – Krzyżanowska
mgr Krzysztof Rękoś
mgr Robert Pluta
mgr Maciej Aleksandrowicz

Wychowanie fizyczne
mgr Lidia Konieczna
mgr Radosław Konieczny
mgr Jakub Chałupka
mgr Mariusz Wrotkowski
Miłosz Majchrzak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Rzepka
mgr Piotr Wieland

Przedmioty zawodowe
mgr inż. Barbara Gromek
mgr Aneta Małucka
mgr Magdalena Jankowska – Filipek
mgr inż. Aldona Szymańska
inż. Tomasz Barć
mgr inż. Krzysztof Grabka
mgr Magdalena Naskrent

Bezpieczeństwo publiczne
mgr Radosław Rzepka

Przepisy ruchu drogowego
mgr Radosław Rzepka

Religia
mgr Maciej Aleksandrowicz
mgr Krzysztof Rękoś
mgr Marlena Warzecha
mgr Agnieszka Mała

Plastyka
mgr Ewelina Filipczuk

Doradca Zawodowy
mgr inż. Beata Galusik

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Robert Pluta