Staszic realizuje kolejny projekt

Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim

Projekt realizowany w ramach Programu Priorytetowego:
PROGRAM  REGIONALNEGO WSPARCIA  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Całkowita wartość projektu: 140 360,96 zł
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Zielonej Górze: 126 324,86 zł

Okres realizacji zadania: 01.08.2023 r. – 31.12.2024 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Utworzenie ekopracowni.
  2. Zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu: mikroskopy, zestaw

do badania powietrza, walizka ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i gleb, gleba – zestaw doświadczalny, szkło i sprzęt laboratoryjny, pakiet do badania zasadowości wód, pakiet do oznaczania twardości ogólnej wody, sprzęt multimedialny, szafy, stoły, krzesła.

  • Wykłady dla młodzieży:

 – zasady gospodarowania odpadami komunalnymi u źródła,
– racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie domowym,
– oznaki zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych zasobów
w regionie   Powiatu Wschowskiego.

  • Zajęcia terenowo – laboratoryjne:

– jaka jest woda w Twojej okolicy,
– gleba jako środowisko życia,
– badanie powietrza Wschowy.

  • Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej  „Ekologia i ochrona środowiska na co dzień”.
  • Rodzinny piknik ekologiczny.
  • Wyjazd do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie.