Opis kierunku:

Technik ekonomista m.in. planuje i organizuje działalność gospodarczą, wypełniania wszystkie dokumenty finansowe, sporządza deklaracje podatkowe, obsługuje programy księgowe, kadrowe, płacowe i magazynowe, sporządza zestawienia i analizy ekonomiczne oraz statystyczne, prowadzi korespondencję w sprawach finansowych i handlowych.

Przykładowe miejsca pracy:

  • urzędy administracji publicznej;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe;
  • instytucje finansowe, biuro rachunkowe, bank;
  • samodzielne prowadzenie małej firmy.

Zdobywane kwalifikacje:

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.