Opis kierunku:

technik elektryk m.in. instaluje maszyny i urządzenia elektryczne: silniki, transformatory i urządzenia elektrotermiczne, konserwuje, dokonuje przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych, planuje i montuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, dokonuje napraw urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym, konserwuje urządzenia elektryczne energetyki odnawialnej.

Przykładowe miejsca pracy:

  • zakłady przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej;
  • w sektorze budowlanym przy wykonywaniu instalacji i pomiarów elektrycznych w budynkach;
  • zakłady produkcji urządzeń elektrycznych;
  • w punktach handlowych jako doradca techniczny przy sprzedaży sprzętu elektrycznego;
  • w firmach rozwijających nowoczesne technologie energii odnawialnej.

Zdobywane kwalifikacje:

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.