Opis kierunku:

technik logistyk m.in. zarządza zapasami i przestrzenią magazynową, planuje przepływ surowców i produktów, dobiera odpowiednie do zadań środki transportu, prowadzi dokumenty finansowe i raporty magazynowe, organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej, prowadzi rozliczenia oraz przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje i rozliczenia z klientami.

Przykładowe miejsca pracy:

  • działy logistyczne w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych i transportowo – spedycyjnych;
  • w dużych magazynach;
  • w komunikacji miejskiej;
  • samodzielne prowadzenie małej firmy.

Zdobywane kwalifikacje:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu