Technik rachunkowości

Technik rachunkowości m.in. prowadzi rekrutację i selekcjonuje kandydatów do pracy, sporządza dokumentację kadrową, rozlicza wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organizuje rachunkowość jednostek organizacyjnych, przeprowadza inwentaryzację i rozlicza jej wyniki, sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe.

Przykładowe miejsca pracy

– urzędy administracji publicznej
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe
– instytucje finansowe
– własna działalność

Zdobywane kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości