Opis kierunku:

technik żywienia i usług gastronomicznych m.in. oblicza wartości kaloryczne i odżywcze posiłków, organizuje obsługę gastronomiczną lokali żywieniowych, zna rodzaje zastawy stołowej i bielizny stołowej, sporządza karty menu, określa wpływ poszczególnych składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka, tworzy jadłospisy oraz prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń w produkcji gastronomicznej.

Przykładowe miejsca pracy:

  • restauracje, firmy gastronomiczne;
  • hotele, pensjonaty, bursy;
  • sieci lokali szybkiej obsługi;
  • obiekty żywienia zbiorowego: szpitale, szkoły, przedszkola, stołówki;
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zdobywane kwalifikacje:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.