W czwartek 19 maja o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami. 

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych.

Dyrekcja 
I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
we Wschowie