W I Zespole Szkół we Wschowie uczniowie biorą udział w projektach wymiany szkolnej oraz
w  praktykach zagranicznych. Jest to możliwe dzięki współpracy z Peter-Paul-Cahensly Schule
w Limburgu
, która została zapoczątkowana w 2004 roku.
W programie spotkań młodzieży obu szkół dominował temat orientacji zawodowej poprzez wizyty
w zakładach pracy we Wschowie i w Limburgu oraz udział w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016 i zajęcie w nim II miejsca za opracowanie gry planszowej JOBO mającej na celu poszerzenie orientacji zawodowej młodych ludzi. Od kilku lat uczniowie realizują dwutygodniowe praktyki zawodowe w kraju sąsiada. Są one możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) oraz Programu Erasmus+.  I Zespół Szkół jest członkiem konsorcjum PNWM, które posiada akredytację Programu Erasmus+ na dofinansowanie praktyk zagranicznych uczniów.

Koordynatorzy współpracy obu szkół: pani Beata Wasyliszyn i pan Sebastian Wendt zostali zaproszeni wraz z uczniami na przyjęcie letnie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, którego motywem przewodnim były „Perspektywy zawodowe”. Nauczyciele i uczniowie Staszica i PPC-Schule  przedstawili zaproszonym gościom, kierownictwu i pracownikom PNWM swoje doświadczenia związane z organizacją praktyk zagranicznych we Wschowie i Limburgu. Część oficjalną uroczystości zaszczyciła swoją obecnością i wystąpieniem pani Lisa Paus – Federalna Minister do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. Dyrektorzy zarządzający PNWM przygotowali również niespodziankę dla przedstawicieli obu zaproszonych szkół,  którą wręczyli na zakończenie części oficjalnej przyjęcia letniego wraz z gratulacjami dla całego grona pedagogicznego i życzeniami dalszej owocnej współpracy. Jest nią tabliczka jubileuszowa na dowód międzynarodowej działalności szkoły, służącej poprawie wzajemnego zrozumienia i przezwyciężania uprzedzeń.