14 listopada 2023 w I ZS we Wschowie odbyły się warsztaty dla uczniów Szkół Podstawowych, mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii Smart Home. W ramach projektu uczniowie zapoznali się z podstawowymi urządzeniami inteligentnych domów. Przedstawione zostały korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii. W części praktycznej uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy. Każda z grup otrzymała pomoc dydaktyczną. 

Zespoły pracujące z makietą inteligentnego domu mieli za zadanie zapoznać się z poszczególnymi elementami wyposażenia inteligentnego domu, samodzielnie zamontować odpowiednie czujniki. 

Kolejny zespół zapoznał się z zasadą działania i transferu energii w samochodach wodorowych. Uczniowie odkryli motoryzacyjną technologię przyszłości poprzez budowę i samodzielne prowadzenie samochodu wodorowego. 

Zespół pracujący z turbiną wiatrową dowiedział się jaki wpływ ma kształt i wielkość łopatek na moc wyjściową turbiny. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w naszych warsztatach. 

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu EKOPRACOWNIA OZE, Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze