Dyrekcja I Zespołu Szkół wraz z wychowawcami zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbędzie się w auli szkoły, według poniższego harmonogramu:


29.08.2023 r. o godzinie 17.00 – Szkoła Branżowa
30.08.2023 r. o godzinie 17.00 – Liceum Ogólnokształcące, Technikum.