Ostrożności nigdy nie jest za wiele. W I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica     we Wschowie, 26 stycznia 2024 roku odbyło się kilka spotkań uczniów naszej szkoły z Policjantem i Strażakiem ze wschowskiej Powiatowej Komendy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w celu omówienia najważniejszych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, na przykład: na stoku, na zamarzniętym jeziorze lub innym zbiorniku wodnym czy też na drodze bądź w domu. Zaproszeni goście opowiedzieli o możliwych niebezpieczeństwach wynikających z nieostrożności, z nierozwagi lub po prostu z głupoty. Zaapelowali do sumień młodych ludzi, uświadamiając im, że należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Poinstruowali też zgromadzonych w jaki sposób należy udzielić pomocy w sytuacjach zagrażających życiu. Na koniec Panowie wręczyli uczniom prezenty- odblaskowe opaski, żeby im służyły na co dzień oraz podczas feryjnego odpoczynku.