Uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących gleboznawstwa, korzystając ze specjalistycznych pomocy dydaktycznych do ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych. W ramach cyklu zajęć o charakterze badawczym młodzież pobierała próbki glebowe i poddawała je szczegółowej analizie, badając takie wskaźniki jak pH, przepuszczalność oraz struktura gleby.

Zajęcia te odbyły się w ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.