Dnia 25.04.2024r. w I Zespole Szkół gościliśmy Panią Katarzynę Łuczak – doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie. Młodzież z klas: III TŻE i II LO  wzięła udział w warsztatach: ,,Wartości w planowaniu kariery zawodowej”. Uczniowie uczyli się podejmowania decyzji i uświadomili sobie, że każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Wykonywali ćwiczenia, odpowiadali na pytania dotyczące wartości w życiu człowieka, mówili o motywach wyboru szkoły, określali swoje mocne strony, a także mocne strony koleżanek i kolegów. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Doradca zawodowy zwrócił uwagę, jak ważne jest  odkrycie własnych wartości, umiejętności, predyspozycji zawodowych, rozpoznanie mocnych stron i rodzajów inteligencji  przy wyborze właściwego zawodu. Pani Katarzyna zachęciła uczniów do odwiedzania i korzystania z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, indywidualnych spotkań z doradcą  oraz do wykonania różnych badań dotyczących preferencji zawodowych.

Warsztaty miały na celu przygotowanie młodzieży do świadomego kształtowania swojej ścieżki kariery zawodowej.

Doradca zawodowy

Beata Galusik