Społeczność I  Zespołu Szkół pożegnała absolwentów szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, rodzice, uczniowie,  nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczestników uroczystości zaszczycili swoją obecnością:

Pani Małgorzata Gośniowska-Kola – Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Pan Waldemar Starosta – Wicestarosta Wschowski
Pani Eliza Lebedyńska-Maj – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych
Pani Renata Wojciech – Przewodnicząca Rady Rodziców przy I Zespole Szkół we Wschowie

Dyrektor I Zespołu Szkół Piotr Wieland przywitał zaproszonych gości, rodziców oraz całą społeczność szkolną i przekazał absolwentom cenne wskazówki oraz dodał odwagi na dalszą drogę życia. Następnie głos zabrali pani Małgorzata Gośniowska-Kola,  pan Waldemar Starosta oraz pani Renata Wojciech, którzy przekazali absolwentom swoje gratulacje oraz podziękowali Dyrekcji i pracownikom szkoły za wykształcenie młodzieży.

Jako pierwsi swoje świadectwa z rąk pana Wicestarosty oraz Dyrektora szkoły i wychowawców odebrali uczniowie wyróżnieni za najlepsze wyniki w nauce. Uczniom towarzyszyli rodzice, którzy otrzymali listy pochwalne.  Następnie świadectwa ukończenia szkoły odebrali pozostali uczniowie. Najlepsi sportowcy otrzymali z rąk Radnej Sejmiku Województwa Lubuskiego pani Małgorzaty Gośniowskiej- Kola oraz Dyrektora szkoły pamiątkowe statuetki.

W imieniu rodziców głos zabrał pan Piotr Dziełakowski, który podziękował pani Małgorzacie Gośniowskiej-Kola za ufundowane stypendium oraz Dyrekcji szkoły za wsparcie i otrzymane stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla syna Gabriela Dziełakowskiego, który osiąga sukcesy sportowe w kadrze narodowej w lekkiej atletyce.

Uroczystość uświetniły występy uczniów. Piosenki Edyty Geppert zaśpiewała absolwentka Maja Piechota. Ponadto młodsi uczniowie wystąpili z mini recitalem na gitarę klasyczną oraz z recytacją poezji. Na miłe zakończenie dla absolwentów zaśpiewał i zagrał na gitarze pedagog szkolny pan Marek Jarosz.
Szkolne mury opuściło 84 absolwentów, a do matury przystąpi 79 osób.

GALERIA ZDJĘĆ