W czwartek o godzinie 17.00 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów wszystkich klas.
Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica
we Wschowie