W ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach „Jaka jest woda w Twojej okolicy”. Przeprowadzili badania próbek wody z okolicznych rzek i jezior, analizując zawartość azotanów, azotynów i fosforanów oraz mierząc pH wody. Dokonali także organoleptycznej oceny próbek oraz obserwacji mikrofauny pod mikroskopem. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności prowadzenia doświadczeń i obserwacji. Dzięki praktycznym ćwiczeniom młodzież mogła lepiej  zrozumieć złożoności problemów związanych z ochroną środowiska wodnego.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.