21 czerwca 2024 r. to radosny dzień dla społeczności I Zespołu Szkół we Wschowie, ponieważ tego dnia uczniowie otrzymali świadectwa promocyjne, a ostatnie klasy szkoły branżowej – świadectwa ukończenia szkoły. Dla uczniów i nauczycieli „Staszica” był to bardzo pracowity rok, w którym nie tylko zdobywali wiedzę, ale także nowe doświadczenia w wielu dziedzinach.   

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

–  Starosta Wschowski – Waldemar Starosta
– Wicestarosta – Andrzej Bielawski
– Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego – Krzysztof Grabka
– Członek Rady Powiatu Wschowskiego  – Mieczysław Guzewicz
– Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych w Powiecie Wschowskim  – Krzysztof Rękoś
– Alicja Kipiel – Starszy Specjalista ds. kadr w Hucie Miedzi Głogów
– Przewodniczący Rady Rodziców – Arkadiusz Ciamulski

Starosta Wschowski  Waldemar Starosta oraz Wicestarosta Andrzej Bielawski wyrazili swoje słowa uznania dla dyrekcji i społeczności szkolnej za osiągnięte sukcesy w kończącym się roku szkolnym oraz zapewnili o swoim wsparciu dla I Zespołu Szkół. Szczególne uznanie oraz gratulacje skierował dyrektor I Zespołu Szkół Piotr Wieland do uczniów ostatnich klas szkoły branżowej, którzy właśnie zakończyli kształcenie zawodowe w murach „Staszica”.

Najlepsi uczniowie ze średnią ocen od 4,76 do 5,50  otrzymali od dyrektora szkoły i Starosty Wschowskiego  świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Dwoje z 24 uczniów z najwyższymi wynikami zostało wytypowanych do stypendium Prezesa Rady Ministrów.  Gratulacje, nagrody oraz listy pochwalne dla rodziców otrzymali także uczniowie za stuprocentową frekwencję, za sukcesy sportowe oraz za szczególne zaangażowanie w życie szkoły.  Pani Alicja Kipiel Starszy Specjalista ds. kadr w Hucie Miedzi Głogów wręczyła  nagrody dla czterech wyróżniających się uczniów technikum elektrycznego, zaangażowanych w projekcie KGHM Polska Miedź S.A. „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

W I Zespole Szkół nauczanie idzie w parze z praktyką i zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz poznawaniem najnowocześniejszych technologii. Jest to możliwe dzięki realizacji wielu projektów, m. in. w dziedzinie technologii informatycznych, w branży elektrycznej oraz w ekologii. Ponadto uczniowie technikum biorą udział w stażach zagranicznych w Niemczech w Limburgu, które są dofinansowane z Programu Erasmus+. Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej szkoły, kończący  się rok szkolny obfitował także w wiele wyjazdów i wycieczek klasowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Natomiast uzdolnieni uczniowie mieli szansę wykazać się w szeregu konkursów i zawodów na szczeblu powiatowym, rejonowym i ogólnopolskim. Odniesione przez nich sukcesy i zdobyte doświadczenie potwierdzają, że STASZIC TO WIĘCEJ NIŻ WIEDZA.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ