Dnia 9 kwietnia 2024 r.  uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowa wzięli udział w praktycznych zajęcia edukacyjnych, których celem było rozwijanie postaw proekologicznych.
Uczniowie w ramach projektu zapoznali się z  oceną jakości wody w badanym zbiorniku, określali wartość pH badanej próbki oraz analizowali zapach, zabarwienie i zmętnienie wody.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczniom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.