Jest nam bardzo miło poinformować, że po raz czwarty nasza szkoła będzie realizowała rządowy program, którego celem jest propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży.W ramach „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 biblioteka szkolna otrzymała dotację o łącznej wysokości 15 000 złotych. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone  na zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych oraz na doposażenie wypożyczalni w nowe stoły i krzesła. Podjęte zostaną również działania, które zgodnie z założeniem Programu będą promować i wspierać rozwój czytelnictwa oraz wzmacniać aktywność czytelniczą naszych uczniów.