Co roku, 22 marca, na świecie obchodzony jest Dzień Wody. To dobry moment by przypomnieć, że wodę trzeba szanować i uświadomić sobie jak wielką rolę odgrywa ona w naszym życiu.

Wzorem lat poprzednich, włączyliśmy się w celebrację tego dnia organizując w szkole liczne wydarzenia. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na plakat promujący oszczędzanie wody, przeprowadziliśmy zajęcia z uczniami dotyczące problematyki wodnej. Dzięki współpracy ze Spółką Komunalną we Wschowie młodzież odwiedziła oczyszczalnię ścieków gdzie zgłębiła tematykę procesu technologicznego związanego z oczyszczaniem ścieków oraz wykorzystaniem wody i produktów odpadowych powstałych po tym procesie. Spotkanie z Piotrem Dziełakowskim, pracownikiem Spółki, przyrodnikiem, odpowiedzialnym za działania edukacyjne było dla młodzieży okazją poznania piękna hydrosfery oraz impulsem do bardziej świadomego korzystania z jej zasobów.