Dnia 29.11.2023r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych oraz klas: IITEŻ i IC BSIS z panią Agnieszką Kowalską – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.

Tematyka  spotkania dotyczyła działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie  oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące zasad rejestracji w urzędzie pracy, dokumentacji potrzebnej do rejestracji osoby bezrobotnej,  rodzajów usług i instrumentów rynku pracy, form aktywizacji zawodowej (staże), szkoleń – grupowych i indywidualnych, testów kompetencji cyfrowych, kursów,  bonów na zasiedlenie, projektów unijnych związanych z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Agnieszka omówiła również zakres usług oferowanych przez doradcę klienta. Przedstawiła tematykę świadczeń pieniężnych przyznawanych dla osób bezrobotnych oraz środków na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Młodzież zapoznała się z prawami i obowiązkami absolwentów szkół.

Uczniowie otrzymali wiele wskazówek niezbędnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Doradca zawodowy
Beata Galusik