13 kwietnia kolejne zajęcia w Jednostce Patronackiej. Klasa III OPW doskonalenie działań taktycznych i medycznych.

17 kwietnia klasa druga mundurowa na zajęciach w Jednostce Patronackiej. Zajęcia z maskowania i taktyki pola walki.