Dnia 19 kwietnia 2024r. uczniowie  I Zespołu Szkół we Wschowie wzięli udział w zajęciach terenowo – laboratoryjnych „Gleba jako środowisko życia”. Podczas zajęć pobrali próbki gleby z terenu szkoły i przeprowadzili analizę jej cech. Badali m.in. pH gleby, jej strukturę oraz zapoznali się z rolą poszczególnych składników.
Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju
w Powiecie Wschowskim”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.