Dnia 08. 11. 2023r. w I Zespole Szkół  odbył się etap szkolny XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tematem przewodni to „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”, ponadto zagadnienia dotyczyły innych dziedzin ekonomii oraz funkcjonowania gospodarki kraju.  Uczestnicy musieli rozwiązać 30 testowych oraz 2 zadania opisowe.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Mecenasami i Patronami są m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych, LOT, Fundacja PKO BP,PWE. Wyd. Beck.

Wszystkim uczestnikom (klasa II TRE, IV TEE  i  V TE) życzymy awansu do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Zielonej Górze.

Robert Pluta