Zakończyła się rekrutacja dla uczestników praktyk zagranicznych w Limburgu. Z radością informujemy, że została wyłoniona grupa uczniów klas trzecich technikum zakwalifikowanych do udziału w praktyce oraz lista rezerwowych.

LISTA RANKINGOWA

Uczniowie rozpoczną w kwietniu przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, aby jak najlepiej zrealizować program praktyk i zdobyć cenne doświadczenie w zakładach pracy
w Limburgu.

Praktyka planowana jest na wrzesień 2024 i zostanie zaliczona uczniom na poczet praktyki obowiązkowej w klasie czwartej.

Projekt „Praktyka zagraniczna otwiera wiele drzwi”, nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000143353, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2023