Dnia 27 lutego 2024 r. w auli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, Pan Piotr Dziełakowski przedstawiciel Spółki Komunalnej we Wschowie wygłosił wykład na temat „Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi u źródła”.  Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie segregacji odpadów, ich redukcji oraz ponownego wykorzystania. Młodzież z zainteresowaniem słuchała jak ważnym elementem zasad gospodarowania odpadami jest  dbałość o swoje zakupy oraz unikanie plastikowych  opakowań. Ponadto edukator  do spraw ekologii i ochrony środowiska Pan Piotr Dziełakowski zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach  ważna jest edukacja społeczeństwa, która pozwoli na zmianę sposobu myślenia i działania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi u źródła, czyli w gospodarstwie domowym.

Spotkanie odbyło się  w ramach realizacji  projektu „Ochrona środowiska  dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim”, Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej