Drugi i Trzeci Oddział Przygotowania Wojskowego uczestniczył w kolejnych zajęciach w Jednostce Patronackiej w Lesznie. Tym razem doskonalono umiejętności z zakresu orientowania się w terenie beż map, działanie na sygnał, przemieszczanie w terenie z mapą, działania taktyczne, pierwsza pomoc oraz zasady zachowania w czasie alarmu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ