“W poniedziałek 11 grudnia zacznie się quiz wiedzy o powstaniach narodowych”. O godzinie 8:10 podany zostanie kod dołączenia. Dołączyć do quizu można za pośrednictwem strony internetowej joinmyquiz.com

Proszę dwie osoby z każdej klasy o wpisanie kodu dołączenia na podanej powyżej stronie.