W piątek, 22 marca br. w I Zespole Szkół w godzinach 9.00 – 12.00 w auli szkoły, będzie można oddać krew.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, na swoich stronach informuje, że składniki krwi, takie jak czerwone krwinki, białe krwinki, płytki krwi oraz osocze, mogą być wykorzystywane do różnorodnych celów leczniczych, od leczenia anemii, poprzez wsparcie układu odpornościowego, aż po przyspieszenie procesu gojenia. Krew jest  niezbędna dla osób podczas planowanych operacji, jak i ofiar wypadków, więc oddając krew, wpływamy  na życie innych ludzi. „Już jedna donacja może uratować życie nawet trzech osób, co czyni krwiodawstwo jednym z najprostszych, a zarazem najpotężniejszych czynów altruistycznych.”

Zapraszam na akcję krwiodawstwa w „Staszicu”

Aldona Szymańska

(koordynatorka krwiodawstwa w I ZS)