Dnia 23 kwietnia 2024 roku nasi uczniowie z technikum informatycznego brali udział
w konferencji zorganizowanej przez oddział miedziowej spółki, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, w ramach programu „Cyfrowa Przyszłość Miedzi”. Podczas tego wydarzenia omówione zostały istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa tożsamości oraz zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami.

W pierwszej części konferencji pracownicy Działu Bezpieczeństwa Operacyjnego, Oddział COPI KGHM Polska Miedź S.A. dzielili się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa tożsamości, przybliżając uczestnikom zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Druga część konferencji poświęcona została platformie Niebezpieczniki.pl pod hasłem „Smartphone to szatan”. Prelegenci zaprezentowali szereg funkcji smartfonów, które mogą być wykorzystane
w sposób niebezpieczny, zwracając uwagę na możliwość „po cichu” wykradania danych od nieświadomych użytkowników.
To ważne spotkanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia przez naszych uczniów aktualnych wyzwań cyfrowego świata oraz wzrostu świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania
z technologii. Dziękujemy za możliwość udziału naszej młodzieży w tak wartościowej inicjatywie!