Praktyka zagraniczna z Programu Erasmus+ dla uczniów technikum

 „Praktyka zagraniczna otwiera wiele drzwi” –  to nazwa projektu, który będzie realizowany
w I Zespole Szkół przez uczniów klas trzecich technikum. Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Beneficjentem programu jest konsorcjum Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, którego członkiem jest I Zespół Szkół  we Wschowie .

W ramach projektu uczniowie i uczennice klas IV technikum  wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych, które odbędą się we wrześniu 2024 r. w Limburgu – mieście leżącym w niemieckim kraju związkowym – Hesji.  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Każdemu z uczestników zostaną zapewnione:

 • dojazd na miejsce stażu i powrót do domu oraz przejazdy lokalne,
 • zakwaterowanie wraz z wyżywieniem,
 • ubezpieczenie,
 • kieszonkowe,
 • wycieczki na miejscu praktyk,
 • zajęcia przygotowawcze oraz wsparcie szkoły i organizacji partnerskiej.

Rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic obecnych klas III, kształcących się na kierunkach:

 • technik logistyk,
 • technik ekonomista,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

 1. zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
 2. uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A  – oświadczenie kandydata/kandydatki 
  i rodzica – w przypadku osób niepełnoletnich),
 3. przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B ),
 4. wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – pani Beaty Wasyliszyn lub złożyć
  w sekretariacie szkoły do 11 marca 2024 r.
 5. W przypadku niepełnoletności kandydata/ki, formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów oraz pozytywną opinię wychowawcy klasy. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione
w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.  Ilość miejsc jest ograniczona.

Poza udziałem w stażu zagranicznym osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych,  a po powrocie – w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY