Dnia 10 czerwca 2024 roku uczniowie klas II i IV, kształcący się w zawodzie Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych, uczestniczyli w wyjeździe do Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Sławie. Celem zajęć w oczyszczalni ścieków było poznanie procesu oczyszczania ścieków, uwrażliwienie na problem zanieczyszczenia środowiska oraz zdobycie wiedzy na temat biogazu. Pracownik oczyszczalni oprowadzał uczniów po zakładzie, opowiadając o pracy urządzeń oraz technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z najważniejszymi źródłami ścieków, takimi jak ścieki komunalne, opadowe oraz przemysłowe, a także dowiedzieli się o istocie biologicznego oczyszczania ścieków.
Uczniowie poznali szczegóły dotyczące komór fermentacji, w których produkowany jest biogaz. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium, gdzie mogli obserwować procesy badawcze. Zajęcia w oczyszczalni ścieków poszerzyły wiedzę uczniów z zakresu ochrony środowiska oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

Wyjazd był częścią realizacji projektu „Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju
w Powiecie Wschowskim”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.