W I Zespole Szkół we Wschowie otwarto pracownię elektryczną, która jest już trzecią inwestycją w przeciągu niespełna roku, po pracowni rachunkowości oraz pracowni Odnawialnych Źródeł Energii, a także po oddaniu do użytku Wirtualnej Strzelnicy.

Projekt pn. „Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie” zrealizowany został w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego dofinansowanego z dotacji celowej województwa Lubuskiego. Działania obejmowały przebudowę sali lekcyjnej, przygotowanie instalacji elektrycznej oraz wyposażenie pracowni w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W pracowni znajdują się specjalistyczne stoły elektrotechniczne oraz silniki, narzędzia pomiarowe i sprzęty niezbędne do realizowania podstawy programowej w zawodzie technik elektryk.

Ponadto do dyspozycji nauczycieli zawodu jest stanowisko komputerowe, a dla uczniów laptopy z oprogramowaniem oraz monitor interaktywny. Koszt całkowity zadania wyniósł 259 650,57 zł, w tym: dotacja – 193 933,01 zł i wkład własny – 65 717,56 zł.

W otwarciu pracowni uczestniczyli zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej Starosta Wschowski Andrzej Bielawski Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta Członkowie Zarządu Powiatu Wschowskiego: Wojciech Szadel i Tomasz Urbański Przedstawiciele Firmy KGHM Polska Miedź S.A.: Kierownik wydziału rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy Marek Wachnik wraz z teamem. Dyrektorzy Szkół: Agata Karolczyk-Kozyra, Mariusz Zbytniewski, Lucyna Kowalczykowska – w zastępstwie panie wicedyrektor: Justyna Krzyżańska i Karolina Jędrzychowska.

Uczniowie technikum elektrycznego w I Zespole Szkół mają doskonałe warunki do nauki praktycznych przedmiotów zawodowych oraz przygotowania do egzaminów zewnętrznych. Mogą się kształcić oraz doskonalić swoje umiejętności w branży elektrycznej, korzystając z najnowocześniejszych metod i technologii.