Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że Biblioteka szkolna I Zespołu Szkół we Wschowie po raz drugi przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i otrzymała wsparcie w wysokości 5 tys. zł. Celem tego Programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności pozycji poszukiwanych i chętnie czytanych przez młodzież, a tym samym wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów Liceum wzbogacimy zbiory biblioteki nie tylko o lektury szkolne, ale także o nowości najbardziej oczekiwane przez naszych czytelników.

W dobie komputeryzacji życia i dominacji mediów czytanie zostało zepchnięte na margines. Czytanie książek przegrywa pod względem popularności nie tylko z Internetem, ale także z oglądaniem filmów, seriali czy gier komputerowych. Telewizja i Internet stały się dla młodzieży głównym źródłem informacji o świecie. Proces ten pogłębił się również w czasie nauczania zdalnego, dlatego też ważny jest powrót do tradycyjnego obcowania z książkami. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było w przeszłości, gdyż żyjemy dobie cywilizacji obrazkowej i lawinowo narastającej ilości informacji. A to przecież książki doskonale przekazują informacje o historii i świecie współczesnym. Pomagają zrozumieć rzeczywistość i promują aktywną postawę wobec rzeczywistości. Wpływają na wszechstronny rozwój poprzez wzbogacanie słownictwa, kształcenie stylu i poprawności języka ojczystego, pokazywanie wzorów do naśladowania i zachowania. Książki dostarczają wielu wzruszeń i emocji oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, umożliwiają wyrobienie sądu o sobie i rówieśnikach. Dzięki rozbudowanej przyjemności czytania nasza młodzież nie będzie tylko biernym odbiorcą informacji, ale stanie się aktywnym uczestnikiem kultury. Aby w pełni zrealizować założenia Programu, w naszej szkole zostaną podjęte działania mające na celu zachęcenie młodzieży do większego zainteresowania się literaturą i uświadomienie jej korzyści płynących z czytania.

Dlatego też w ramach Programu planujemy szereg działań, aby pokazać młodzieży, że książka zaspokaja różne potrzeby, wpływa pozytywnie na emocje i jest alternatywą dla Internetu i gier komputerowych. Dzięki uzyskanym funduszom wzbogacimy zbiory biblioteki szkolnej o książki poczytnych autorów, nagradzanych w prestiżowych konkursach, o bestsellery i literaturę popularnonaukową a także o lektury. Mamy nadzieję, że rezultatem wdrażania projektu będzie rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu. W przyszłości przyczyni się do wielostronnego rozwoju intelektualnego oraz będzie sprzyjać ciągłemu doskonaleniu

kwalifikacji zawodowych. Informując o tym, chciałabym zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadomienia dzieciom przyjemności płynącej z czytania i jego ogromnego wpływu na proces uczenia się. Przy okazji cyklicznych spotkań, zebrań z wychowawcami klas możecie Państwo zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz z nich korzystać.

Drodzy Rodzice nie od dziś wiadomo, że książka jest najlepszym przyjacielem. Dlatego proszę Was o zachęcanie swoich dzieci do odwiedzania biblioteki i czytania książek.

Dziękuję

Anna Chojnacka