Rada rodziców jest  integralnym podmiotem szkoły, działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach, reprezentującym rodziców wszystkich uczniów szkoły.

Działania Rady Rodziców przy I Zespole Szkół mają funkcję wspierającą, opiniującą i doradczą oraz są skierowane bezpośrednio do społeczności szkolnej. Współpraca szkoły z radą rodziców to także zarządzanie budżetem pochodzącym z wpłat rodziców wszystkich klas. Dzięki posiadanym  środkom w bieżącym roku szkolnym szkoła zakupiła m.in.: papier do kserowania, sprzęt sportowy, statuetki i nagrody książkowe dla uczniów.

Ponadto ze środków rady rodziców zostały dofinansowane koszty: zadaszenia rowerowego, konserwacji i naprawy kserokopiarki wyjazdu uczniów na konkursy i zawody sportowe, imprezy i  konkursy szkolne.

W związku z kończącym się czasem nauki w bieżącym roku szkolnym dziękujemy radzie rodziców za okazane wsparcie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Tekst i foto: I ZS Wschowa