Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonych w sesji lato 2023 będą dostępne w dniu 31 sierpnia 2023 r. od godziny 10.00.

W sekretariacie szkoły znajdują się do odbioru kody aktywacyjne służące do sprawdzenia przez zdających wyniku na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl