Świadectwa maturalne będą wydawane w sekretariacie szkoły
od piątku 7 lipca, godz. 12.00