I Zespół Szkół reprezentowany przez klasę III Technikum Logistycznego po raz dziesiąty wziął udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ,,LEKCJE Z ZUS’’.   Projekt jest  objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Ministra  Edukacji Narodowej. Zrodził się z potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Realizowany był  w październiku i listopadzie 2023r.

,,LEKCJE Z ZUS” to cykl zajęć skierowanych  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych składający się z czterech lekcji. Materiały i scenariusze przygotował  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z metodykami nauczania.

Lekcje dotyczyły tematyki:

– Świadomy zawsze ubezpieczony.

–  Co się należy, gdy płacisz składki?

– Renty i emerytury.

– E- ZUS, czyli firma pod ręką.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Projekt przyczynił się do poszerzenia i wzbogacenia wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych.

Doradca zawodowy
Beata Galusik