Zakończyła się rekrutacja dla uczestników praktyk zagranicznych w Limburgu.

LISTA RANKINGOWA

Uczniowie klas trzecich technikum rozpoczną w kwietniu przygotowanie językowe i kulturowe,
aby jak najlepiej zrealizować program praktyk i zdobyć cenne doświadczenie w zakładach pracy
w Limburgu.

Praktyka planowana jest na wrzesień 2023 i zostanie zaliczona uczniom na poczet praktyki obowiązkowej w klasie czwartej.

Projekt „Praktyka zagraniczna otwiera wiele drzwi”, nr 2022-1-PL01-KA121-VET-00006768, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022