Egzamin o godzinie 9.00 
Godzina przyjścia pod salę egzaminacyjną: 8.00

Powered By EmbedPress