Po raz kolejny dziękujemy Powiatowi Wschowskiemu za wsparcie naszych działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w zawodzie technik elektryk. Dla uczniów technikum powstanie pracowni na tak wysokim poziomie oznacza korzystanie z aparatów i urządzeń elektrycznych potrzebnych do zdobycia umiejętności niezbędnych dla dobrego technika elektryka.Powiat Wschowski uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie” w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego w kwocie 206 746,31 zł. Pozostała część inwestycji w kwocie 68 253,69zł zostanie pokryta z budżetu Powiatu Wschowskiego.Cieszymy się tym bardziej, że w krótkim czasie jest to kolejna tak duża inwestycja, która będzie realizowana w naszej szkole, w miesiąc marcu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 160 000zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach projektu ,,Strzelnica w powiecie 2023”. Całkowity koszt zadania wyniesie 200 000zł.