Dnia 27 marca 2024 r. w I Zespole Szkół odbył się wykład dotyczący racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwie domowym. Przedstawiciel Spółki Komunalnej Pan Piotr Dziełakowski  zwrócił uwagę, że racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w naszym domu to proces, który ma na celu oszczędzanie wody oraz minimalizowanie jej strat. Jest to istotne zagadnienie, zwłaszcza w krajach, gdzie woda jest  zasobem ograniczonym. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega kontrola jakości wody oraz segregacja wody, czyli oddzielenie wody do celów konsumpcyjnych od wody, która jest używana do  innych celów, takich jak podlewanie ogrodu czy mycie samochodu. Ponadto Pan Dziełakowski zwrócił uwagę na znaczenie edukacji i świadomości społecznej w tym zakresie. Istnieje potrzeba nauki ludzi o racjonalnym wykorzystaniu wody w domowych warunkach, dostępnych urządzeniach wspierających oszczędności oraz korzyściach, jakie niesie to dla środowiska naturalnego oraz naszego budżetu.


Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powicie Wschowskim”, który został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.