Z radością informujemy o sukcesie uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie.

Prezes Rady Ministrów przyznał stypendia  najlepszym uczniom z technikum i liceum ogólnokształcącego. Najwyższe wyniki w nauce oraz promocję z wyróżnieniem w ubiegłym roku szkolnym uzyskali:
Dawid Bielecki z Technikum Ekonomicznego  – średnia 5,50
oraz Filip Pytliński z Liceum Ogólnokształcącego Oddział Przygotowania Wojskowego – średnia 5,06

Dyrektor I Zespołu Szkół Piotr Wieland wręczył  uczniom decyzje Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego potwierdzające spełnienie przez nich wymagań niezbędnych do otrzymania stypendium oraz pogratulował uzyskanych wyników i życzył sukcesów na maturze i w dalszej edukacji.