W dniu 12 maja 2023 roku w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze  podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim,
a I Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, dotyczące objęcia Patronatem klas technikum Technologii Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Intencją partnerstwa jest rozwijanie efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Relacje mają służyć podniesieniu jakości kształcenia, zaktywizowaniu młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań, wspieraniu edukacji w zakresie zawodu technik technologii żywienia i usług gastronomicznych.
W ramach współpracy przewidziano udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz innych zajęciach o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.

Porozumienie podpisali Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego – dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ  oraz Dyrektor Szkoły,  Pan Piotr Wieland.